Fraktinfo för leverantörer

leverantor

FRAKTINFO FÖR LEVERANTÖRER

A. Bra att veta:

  1. GPS hämtar alltid i eget namn. Speditören ska uppge detta.
  2. Speditören ska alltid ha med sig GPS SHNO som lastningsreferens, eller den lastningsreferens vi erhållit från er som leverantör. Notera att GPS måste ha fått er referens i god tid innan lastningsdagen för att hinna meddela alla inblandade parter.
  3. I de fall ni som leverantör ber oss att avisera lastning per telefon eller epost så för vi denna information vidare till speditören. Det är då speditören som ska boka in sig hos er.
  4. Tar lastningen lång tid på grund av att speditören inte anländer på avtalad tid så vill GPS att ni meddelar oss detta så att vi inte betalar för väntetider orsakade av någon annan.