Fraktinfo för kunder

kund

FRAKTINFO FÖR KUNDER

A. Önskemål:

  1. GPS önskar, trots att vi inte har laglig rätt att kräva det, att godskvittensen i form av påskrivna korrekta fraktdokument returneras efter leverans. Detta för att undvika alla oklarheter då det gäller MOMS inom EU.
  2. Fraktdokument kan returneras per epost eller fax.

B. Bra att veta:

  1. GPS bokar alltid sina transporter så att de levereras till kunden med GPS som avsändare.
  2. GPS SHNO, leveransreferens, finns med på alla dokument som speditören får vid bokning och ska finnas med på dokumenten då godset levereras.
  3. Har ni som kund skickat en inköpsorder till GPS så finns även detta ordernummer med på alla dokument som hänger ihop med transporten. Notera att denna inköpsorder måsta ha ankommit i god tid innan lastningsdagen för att detta ska fungera.