Speditörsinformation landsväg och tåg

lastbil

SPEDITÖRSINFORMATION LANDTRANSPORT, VÄG, TÅG OCH MULTIMODAL

A. GPS önskar följande villkor:

 1. Neutral hantering av leverantörer och kunder, vilket innebär:
  • Vid upphämtning anges GPS lastningsreferens, SHNO. Chauffören lastar för GPS räkning och varken kund eller destination nämns.
  • Vid leverans anges GPS lastningsreferens, SHNO. Chauffören levererar för GPS räkning och varken leverantör eller upphämtningsadress nämns.
  • Kund och leverantör ska inte känna till varandra.
  • Detta innebär att chauffören/chaufförerna kommer att behöva hantera mer än en fraktsedel.
 2. Av offerten ska tydligt framgå giltighetstid, vad som ingår och inte ingår i priset, till exempel drivmedelstillägg och MAUT.
 3. Kan ni som speditör inte möta dessa villkor så ska det tydligt framgå av offerten.

B.  Fraktsedlar

 1. Vid ankomst skall en korrekt fraktsedel, oftast ett CMR, lämnas över för kvittens av mottagaren.
 2. GPS tillhandahåller en fraktsedel, så som vi vill att den ska se ut, då transporten bokas.
 3. Är något oklart så ring och fråga, detta är väldigt viktiga dokument.
 4. GPS förbehåller sig rätten att föra myndighets- och försäkringskostnader vidare till speditören i de fall en felaktig fraktsedel orsakar böter eller andra kostnader, till exempel MOMS, för GPS.
 5. Gods levererat utan korrekt fraktsedel är en icke fullbordad transport.
 6. GPS måste få en kopia av fraktsedeln, signerad vid leverans, per epost eller fax senast en månad efter ankomstdatum.

 

C. Bokning och bokningsbekräftelse:

 1. På GPS bokning finns:
  • GPS SHNO, denna referens ska finnas i all korrespondens och på alla dokument.
  • Upphämtningsadress, leveransadress och speciella önskemål för inblandade företag.
  • Förslag på upphämtningsdatum och eventuellt leveransdatum.
  • Speciella noteringar.
  • Fraktsedel/CMR så som den ska se ut vid leverans.
 2. På bokningsbekräftelsen från Er bör följande finnas:
  • GPS SHNO.
  • Upphämtningsadress, leveransadress och speciella önskemål för inblandade företag.
  • Upphämtningsdatum och leveransdatum.
  • Andra villkor, som avtalsnummer.
  • Om något är oklart i detta skede, oavsett vad, så fråga.

D. Lastning och lossning

 1. Lasta och lossa alltid i GPS namn.
 2. Gör alltid upp om lastningstid och lossningstid med vår leverantör och med vår kund. Vill ni att GPS ska meddela detta så måste det framgå väldigt tydligt.
 3. Uppstår väntetider vid lastning eller lossning så måste detta dokumenteras med:
  1. Överenskommen lastnings- eller lossningstid
  2. Verklig ankomsttid
  3. Tid då lastning eller lossning var klar
  4. Detta ska signeras av vår det företag som står för lastningen eller lossningen

E. Annex VII

 1. I de fall Annex VII behövs tillhandahåller och arkiverar GPS detta. Det är emellertid upp till er som speditör att se till att alla inblandade fraktförare har tillgång till korrekta dokument.