Speditörsinformation sjöfrakt

fartyg

SPEDITÖRSINFORMATION SJÖFRAKT, CONTAINER

A. GPS önskar alltid följande villkor:

 1. Bill of lading, B/L, i original från det rederi som skeppar containern.
 2. THC och gate charge inkluderat i avgående och ankommande hamn (GIGO).
 3. 5 dagar fri detention och 10 dagar fri demurrage, eller 14 dagar fri kombinerad detention och demurrage.
 4. Bill of lading, B/L, skall alltid godkännas i form av draft B/L innan original skrivs ut. GPS tillhandahåller en tydlig B/L-instruktion.
 5. I de fall container måste skeppas på annat sätt än enligt dessa villkor ska detta framgå tydligt av offerten.

B. Andra krav:

 1. Väntetider ska alltid dokumenteras vid lastning och signeras av det företag som lastar containern. I annat fall kan GPS inte godta kostnader för väntetid.
 2. På fakturan ska alla kostnader kunna härledas till offerten. Valutakurser ska tydligt framgå.
 3. Av offerten ska tydligt framgå vilka kostnader som gäller per skeppning eller per container, giltighetstid och hur valutor hanteras.
 4. I de fall GPS ber Er som speditör att göra förtullning så måste vi ha en kopia av denna, senast en månad efter lastningsdag, per epost eller fax.

C. Bokning och bokningsbekräftelse:

 1. På GPS bokning finns:
  • GPS SHNO, denna referens ska finnas i all korrespondens och på alla dokument.
  • Upphämtningsadress, leveransadress och speciella önskemål för inblandade företag.
  • Förslag på upphämtningsdatum och ibland leveransdatum.
  • Speciella noteringar.
  • Proformafaktura, i de fall det behövs.
  • Notera att bokningen kan bestå av flera sidor.
 2. På bokningsbekräftelsen från Er bör följande finnas:
  • GPS SHNO.
  • Upphämtningsadress, leveransadress och speciella önskemål för inblandade företag.
  • Datum och tid för document closing och datum och tid för container closing.
  • Upphämtningsdatum, ETS och ETA.
  • Oceanbåtens namn och eventuell feeders namn.
  • Andra villkor, som avtalsnummer och antal fria dagar detention och demurrage.
  • I de fall GPS sköter inlandsdragningen måste upphämtningsterminal och inlämningsterminal samt upphämtnings- och inlämningsreferens tydligt framgå.
  • Om något är oklart i detta skede, oavsett vad, så fråga.

D. Annex VII

 1. I de fall Annex VII behövs tillhandahåller och arkiverar GPS detta. Det är emellertid upp till respektive speditör att se till att alla inblandade fraktförare har tillgång till korrekta dokument.