Mindre skillnad

Den senaste tiden har det varit väldigt stor skillnad mellan spotpriser och kontraktspriser. Detta kan inte fortgå alltför länge eftersom man då undergräver förtroendet både på spotmarknaden och kontaktsmarknaden. Kunderna kommer till slut att börja ifrågasätta prissättningen. Nu ser vi förändringar, äntligen, där priserna på den ena marknaden backar medan priserna på den andra går upp. Även i Europa och Asien skiljer sig priserna åt väsentligt. Det är underligt att detta kan få fortsätta på en globaliserad marknad. När kommer råvaruproducenter och distributörer att börja vända material till den enda marknad som tycks betala priser på de nivåer som alla behöver? Eller är det så att de höga nivåerna i Europa inte alls beror på an stark marknad utan bara på brist på material? Är det därför som ingen våga styra större flöden till Europa, för att de är rädda att förstöra den enda rätt prissatta marknaden?

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *