K Düsseldorf 2013

Vart tredje år så är det mässa för polymerindustrin i Düsseldorf. Man kan försöka sig på att gissa marknadsläget utifrån hur det känns på mässan. Vårt intryck är att det går bättre än för tre år sedan, men att det fortfarande är lång till de nivåer vi såg för nio eller tolv år sedan. Många stora producenter saknades helt, medan andra satsade 100 %. Maskinhallarna fylls som vanligt av oändliga mängder formsprutor, men även återvinningsmaskiner tar stort utrymme. Det känns som om det är en del av industrin där det fortfarande finns utrymme för innovationer, samtidigt som det händer mycket på de tre år som förflyter mellan två mässor.

Ett av de mer underhållande inslagen var Wittmanns robotar som spelade basket. Det finns en länk till en video nedan.

Robotar spelar basket

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *