Svag marknad

Priserna faller just nu och skillnaden mellan spotpriserna och kontraktspriserna är fortsatt stor, vilket tyder på att marknaden tror på ytterligare prisfall. Asien är fortsatt svagt med fallande priser som följd. Budgetproblemen i USA gör inte saken bättre eftersom US-dollarn försvagats av detta. GPS tror på fortsatt svag utveckling för Asien och Europa. Frågan är om Fed i USA kan övertyga marknaden med sina stödpaket och få ordentlig fart på den amerikanska ekonomin, eller om saker som budgetproblemen sätter käppar i hjulen för detta?

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *