Jätteskepp

I vanliga fall publicerar GPS inte nyheter om andra företag, men detta är för imponerande för att inte berättas om. Maersk introducerar sina nya Tripple E-klassade skepp. Skeppen kommer att kunna lasta 18000 TEU, vilket kan översättas i 9000 långtradare, och samtidigt kommer de att reducera CO2-utsläppen med 50% jämfört med dagens flotta och de kommer att bygga tio sådana skepp. Läs mer om detta på Wikipedia.

Maersk Mc-Kinney Möller – bild: länkad från Wikipedia

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *