Verkligheten kom ikapp

September började på högsta växeln. Alla ville ha material och ingen tycktes ha rätt saker och alla lastbilar var fullbokade. Nu tycks den värsta hetsen ha lagt sig och det är tyvärr åter ganska lugnt. Priserna har generellt sett gått upp sedan i slutet av augusti, men har den sista veckan fallit tillbaka något. Efterfrågan är fortsatt god för vissa varor, men över lag så har den dämpats rejält.

Prisläget för insamlad plast är fortsatt högt, om än lägre än i början av september. GPS väntar sig en nedgång fram emot årsskiftet.

Från Kina rapporteras fortsatt goda tillväxtsiffror, men det känns inte lika stabilt som tidigare år med liknande siffror.

US-dollarn rör sig ganska mycket upp och ner mot den svenska kronan och det lite oväntade beskedet från Amerikanska FED fick den att dyka nu i september. Vi har sett viss återhämtning dock, men man får nog räkna med viss oro under hösten och vintern. Även Europa och Euron är skakigare än vad den borde vara, men GPS hoppas att utgången i det tyska valet ska hjälpa till att skapa en stabilare Euro framöver. Långsiktighet och politisk stabilitet brukar göra valutor stabila och i Europa är Tyskland ett viktigt land. Konflikter runt om i världen kan alltid ställa till det på valutamarknaderna, men de större oroshärdarna tycks även de röra sig mot enighet och stabilitet.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *