Tidig körsbärsblom

Tidig körsbärsblom

Fortfarande är det svårt att se när vi kommer tillbaka till det normala. På de flesta håll i världen går vaccineringen långsammare än vad man hade önskat och det pratas om en tredje våg. Det känns emellertid som om de flesta av oss börjat vänja oss vid tanken att denna situation kommer att vara ganska länge och vi har allt mer börjat inrätta oss efter denna nya verklighet.

Det som har kommit lite i skymundan under pandemin är klimatet. Allt fler förändringar syns allt tydligare. Tydligen har till exempel inte körsbärsträden i Japan blommat så tidigt och så kraftigt någonsin. Det kan så klart bara vara en tillfällighet, men ju fler tillfälligheter som denna som inträffar samtidigt desto mer på alvar måste vi ta dem. Pandemin har visat att vi kan åstadkomma ganska fantastiska saker tillsammans. Kanske kan vi ta det med oss in i framtiden?

Plastpriserna skenar. På GPS har vi aldrig tidigare sett PE-priser över 2,00 EUR/kg, men nu är vi en bra bit över det. Man ska komma ihåg att vi vecka 1 2021 skrev 1,320 EUR/kg för LDPE granulat kontrakt och förra veckan (v14) var priset 2,140 EUR/kg. En uppgång på 62% bara i år. Kommer detta att hålla? Kanske inte, men GPS hoppas att priset kan landa på en stabil, hög nivå.