Våruppdatering

Våruppdatering

Det är upp och ner, högt och lågt. Senaste året har varit underligt på alla sätt. Plastpriserna har varit extremt låga under lång tid, vilket varit logiskt när man tänker på den osäkerhet som råder, den låga produktionen och den låga konsumtionen. Sedan mitten av december har emellertid priserna fullkomligt rusat. Ett exempel är LDPE-priset som på kontrakt ökat med 36% (november 2020 jämfört med februari 2021) och för spot ökat med 78% (november 2020 jämfört med februari 2021). Vi var många som i december trodde att priset skulle gå upp i början av året, men få hade nog denna typ av ökning ens i sina vildaste fantasier.

Nu är vi där vi är och en uppgång som denna påverkar marknaden på lite olika sätt. Från att efterfrågan varit extremt låg så är den nu extremt hög med viss materialbrist som effekt. Risken för ett platt fall ökar också med så här häftiga prisökningar. Om marknadens förväntade bristsituation av någon anledning plötsligt förändras kommer vi att se dramatiska prisfall. När detta händer vet ingen? Men, ju längre marknaden lyckas bibehålla denna höga nivå desto mindre är risken för ett plötsligt fall.

GPS har de vanliga materialen att tillgå, så fråga gärna. Priset på materialen är enligt rådande marknad.