God Jul och Gott nytt år!

God Jul och Gott nytt år!

I år är ett konstigt år. Mycket har varit underligt. GPS hoppas på ett lite mer vanligt 2021, men vi vill samtidigt ta med oss många av de ljuspunkter som 2020 trots allt bjudit på. Kanske kommer vi i framtiden att resa klokare? Kanske kommer vi i framtiden att värdesätta de små tingen i vardagen mer? Vi hoppas att vi kan få ses under 2021 och vi vill tacka för 2020.
Ta hand om er!

I år, liksom tidigare år, har vi skänkt pengar till Naturskyddsföreningens klimatarbete. Vill du läsa mer om detta så rekommenderar vi deras hemsida som är väldigt informativ.

www.naturskyddsforeningen.se