Höga priser, men en svag marknad

Höga priser och en svag marknad. Detta är en omöjlig situation enligt de flesta ekonomiska teorier. Det är stor skillnad mellan spotpriser och kontraktspriser (spot är betydligt lägre) och det brukar betyda att marknaden är splittrad och producenter, distributörer och slutanvändare tycks inte vara ense om rådande situation. Asien är svagt och priserna fortsatt låga. Det finns naturligtvis undantag, men de är få.

River

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *