Är botten nådd?

Är botten nådd?

Priserna för volymplasterna PE och PP har varit väldigt låga de senaste månaderna. De har gått upp något vid ett par tillfällen, men har fallit tillbaka veckan efter.

När spotpriserna för PE och PP når nivåer under 1,00 EUR/kg så får man en del underliga effekter på marknaden. En av dessa effekter blir att återvunnen råvara och nyråvara blir ungefär lika dyra, eller billiga om man så vill. De fasta kostnaderna för att återvinna är ganska höga och även om insamlat material kostar nästan ingenting så ligger kostnaderna för att samla in, sortera, mala, tvätta och granulera kvar på samma nivå. Man har även vissa materialförluster i alla återvinningssteg och detta material måste också bekostas av den återvunna varan.

GPS tror inte att priserna kommer att falla mer. Även om de globala marknaderna ser svaga ut just nu så tror vi att det finns en gräns för hur lågt priset kan sjunka i Europa. Vi tror att man kommer att börja strypa tillgången för att hålla priserna uppe hellre än att låta priserna falla ännu mer. Detta kommer man att göra genom att stänga produktionslinjer under kortare tidperioder.