Biobaserad plast

Biobaserad plast

Vad är en biobaserad plast? Är biobaserad plast den enda typen av hållbar plast, eller är biobaserad plast alls hållbar? Är biobaserad plast alltid bionedbrytningsbar? Detta är de vanligaste frågorna när det gäller bioplast och vi ska försöka besvara dem nedan.

Vad är biobaserad plast?

Biobaserad plast har sitt ursprung i växter. Man kan framställa plasten genom ett eller flera steg, där det vanligaste är att det är ganska många steg från biomassa till plast. Ett exempel är polyeten tillverkad av sockerrör. Här tillverkar man först etanol av sockerrören och sedan eten av denna etanol. Efter detta är vägen till polyeten den samma som vid tillverkning av fossilbaserad polyeten, det vill säga antingen via reaktor och högt tryck för att tillverka LDPE eller via en reaktor med lågt tryck och katalysator för att tillverka HDPE eller LLDPE. Man kan tillverka plast från i princip vilken kolkälla som helst, men det gäller att hitta en metod att fånga kolet så effektivt som möjligt. Växter gör detta väldigt effektivt genom fotosyntesen. Om vi hittar en industriell process som fångar CO2 lika effektivt som växter så skulle man kunna tillverka plast av atmosfäriskt CO2.

Finns det kommersiella bioplaster att tillgå?

Ja, det finns ett par olika. Den vanligaste är PE tillverkad av sockerrör. Detta svar besvarar även frågan om alla bioplaster är bionedbrytningsbara? Det är de inte. Biobaserad PE är precis lika stabil som fossilbaserad PE.