Vår med dubbla budskap

Vår med dubbla budskap

Efter att vi sett viss prisnedgång ett par veckor så kommer nu en höjning av monomerpriset. Den svenska kronan är också ovanligt svag och det gör att priserna omräknat i SEK egentligen inte gått ner utan snarare upp. Det är omöjligt att sia om vad som kommer att hända med valutakurserna, men det känns rimligt att tro att priset för PE och PP kommer att gå upp något under maj. Skulle den svenska kronan falla tillbaka till det som kan betecknas som normala nivåer så kommer det emellertid att innebära ett prisfall omräknat i SEK. På GPS trodde vi att en kurs på 10,20 SEK/EUR var en toppnotering, men idag är vi upp över 10,50 SEK/EUR.

Vi försöker att jämna ut valutakursvariationerna åt våra kunder så gott det går, men med så här stora variationer så är det svårt och man får se till varje affär och göra den så valutaneutral det går. I de brancher som man har en stor del av sin försäljning i EUR utanför Sverige, så är den svaga kronan inte ett problem. Frågan är om denna kronkurs kan driva på inflationen i den utsträckning som Riksbanken önskar och att Sverige ska få fart på inflationen? Bomarknaden tycks ha lugnat sig, men frågan är om inte de fortsatt låga räntorna ganska snart kommer att få oss att glömma att det kan kosta pengar att låna stora summor, på sikt? Det tycks ju vara så att dessa låga räntor inte eldar på investeringsviljan så mycket annat än för fastigheter. Att bankerna har högre krav på sin säkerhet och att de har begränsad riskvilja gör också att företagsinvesteringar hålls tillbaka.