Plast, olja och valutor

Plast, olja och valutor

Priserna har gått upp senaste tiden. Ofta ser man viss stiltje inför årsskiftet och en uppgång de första månaderna, men 2017 avslutades starkt och vi tog med oss trenden in i 2018. Det märkliga är att nyråvara fortfarande är förhållandevis billig i Asien, trots att USD försvagats mot EUR. Skillnaden är alltså inte bara den som syns i siffrorna i USD utan även en ökad valutakursdifferens. Det är inte första gången vi skriver om detta och varje gång har vi skrivit att denna skillnad måste jämna ut sig på sikt. Kanske är det inte så? Kanske måste denna skillnad inte jämna ut sig på sikt? Kanske är dessa marknader så skilda från varandra, geografiskt och politiskt, att de kan fungera så här olika trots de uppenbara likheter som vi på GPS ser. Råoljepriset har gått upp senaste tiden, men GPS tror bara att detta är en del av förklaringen till de höga priserna på plast. Den huvudsakliga förklaringen är god efterfrågan och låg tillgång på material.

EUR och USD mot SEK

Källa: Riksbanken

EUR mot USD

Källa: Riksbanken

 

När det gäller plast för återvinning så är läget fortfarande besvärligt. Nu gäller det att hantera den insamlade plasten varsamt. Smuts och orenheter gör den mesta plast i det närmaste värdelös. Vill du som insamlare har mer hjälp så kontakta oss på GPS så ska vi ge lite förslag om vad man ganska enkelt, om än inte alltid billigt, kan göra.

För er som är nära kunder och leverantörer så kommer det att komma ett nyhetsbrev med lite mer detaljerad marknadsinformation. Så håll utkik i er brevlåda!