En stabil höst?

En stabil höst?

I södra Sverige dansar älvorna kvällstid så här års, men frågan är hur många andra som känner att de vill dansa under hösten. Efter en, på plastmarknaden, turbulent vår och sommar med prisuppgång och prisfall tycks nu priserna åter stabiliseras och stärkas något. Råolja är fortsatt billig, så där får plastpriserna ingen draghjälp. Monomerpriserna haltar, med ologiskt lågt propenpris. Det som talar för högre plastpriser i september är att vi brukar få högre plastpriser i september. Frågan är då bara hur länge detta kan hålla i sig. Antalet oroshärdar i världen är fortsatt hög och orons spår brukar ett högt oljepris följa. Nu är det inte så och har inte varit det sedan årsskiftet. GPS tror därför att turbulensen kommer att fortsätta med kortare perioder av upp- och nedgångar.

Åter igen vill vi påminna om att vi kan förse den skandinaviska marknaden med basvaror, så som PE formsput, PE extrudering, PP homo formsprut och PP copo formsprut. Just nu har vi ett större parti LDPE MFR 16 på lager och här kan vi erbjuda konkurrenskraftiga priser. Ring oss och begär offert!

K-fare Düsseldorf

GPS kommer i höst att besöka K i Düsseldorf. Vill du träffa oss där så hör av dig.