Stark september väntas

GPS väntar sig stark utveckling för Europa för PE i september. Det finns en del saker som pekar på det, till exempel låga lagernivåer. Det är fortfarande stor skillnad mellan spot- och kontraktspris och de brukar betyda att marknaden är osäker. Priset får LDPE film i bal 98/2 har varit högt under augusti, men det finns en viss risk får en nedgång under september eftersom dessa priser inte återspeglas i primapriserna för LDPE i Asien.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *