Vad bjuder 2016 på?

Vad bjuder 2016 på?

Det är så klart alltid svårt att se in i framtiden, men här följer trots det lite tankar om 2016.

Den globala ekonomin kommer inte att växa så som den gjort tidigare. Frågan är om någon region kan ta vid där Kina nu tycks ha stannat? Efter klimatmötet i Paris står det nu också klart att vi alla tillsammans, på ett globalt plan, måste ställa om produktion, konsumtion och transporter på ett sätt som är långsiktigt hållbart för klimatet. Frågan är hur detta kommer att påverka våra samhällen i stort? En omställning skulle kunna gynna tillväxt eftersom många stora system måste bytas ut. Men, det kan också få motsatt effekt, kortsiktigt, innan alla vet vilka tekniker man ska satsa på och vilka investeringar man vågar göra. Klart är att de som är modiga har framtiden för sig, men en del satsningar kommer att vara felsatsningar och de kommer på lokal nivå inte att gynna samhället.

Kina kommer inte att växa som tidigare, det är nog de flesta överens om. Just nu tycks faktiskt industrisektorn krympa i Kina, men det är fortfarande en stor och betydande marknad. Just nu saknas det framtidstro i de flesta sektorer och innan någon vågar börja tro på framtiden i Kina så kommer det inte att vara något större sug efter råvaror. Kina har hållit metallpriserna höga under många år, men med vikande efterfrågan kommer vikande priser.

Oljepriset är, för vår tid, historiskt lågt. Detta borde gynna investeringsviljan i vissa sektorer, men det tycks det inte göra. Med alla de konflikter som pågår i världen är det svårt att gissa vart oljepriset är på väg. Det ser ut som om de oljeproducerande länderna i Mellanöstern vill se fortsatt låga priser och därför producerar de stora mängder olja. Samtidigt är alla eniga om att olja kommer att bli en bristvara och därför vågar man inte tro på ett lågt pris på olja på lång sikt. Egentligen är detta ett ypperligt tillfälle för västvärlden att ta sig ur ett oljeberoende och in i ett hållbart samhälle som står rustat för framtiden. Varför inte låta de västerländska storbolagen i den petrokemiska industrin driva denna utveckling? Det är ju deras framtid det handlar om i ännu större utsträckning än för alla andra bolag.

Om man summerar allt detta så tycker vi inte att det finns något som tyder på att konjunkturen ska förbättras under 2016. Det som kan förändra detta är större strukturbeslut i EU och USA för att ställa om samhället till ett hållbart samhälle. Eller, att man till slut löser alla konflikter i Mellanöstern. Hur något av detta ska gå till har vi inget recept på, men vi överraskas gärna av nya spännande sätt.