Biopolymerer i framtiden

Biopolymerer i framtiden

GPS deltog i ett seminarium om biopolymerer den 5 november. Det väcker en del tankar om hur framtiden kommer att te sig för plastbranschen. Nedan har vi samlat dessa tankar.

Förändring är alltid jobbigt. Oavsett vad man ska ändra så medför det nästan alltid merarbete. Detta gäller tjänsteföretag, men det gäller än mer i industrin. Ofta har man investerat mycket pengar i en viss teknik och man har många års produktion innan dessa investeringar betalat sig. Detta gör införandet av nya polymerer besvärligt om de samtidigt innebär att man måste investera i ny teknik. Det råder ingen tvekan om att vi måste göra oss fria från oljeberoendet. Lika säkert är det att plast är en för viktig del av det moderna samhället för att man ska kunna byta ut den mot andra produkter.

Begreppet biopolymer används vitt och brett och olika länder har olika definitioner:

  1. En biopolymer är komposterbar
  2. En biopolymer består minst av 50% material från förnybara källor

GPS vill hellre göra följande uppdelning av polymerer:

  1. Polymerer tillverkade av ändliga resurser
  2. Polymerer tillverkade av förnybara resurser

Det är inget nytt med polymerer som tillverkats av förnybara råvaror och naturen är full av polymerer av olika slag. Ganska få av dessa polymerer är till någon nytta i de applikationer där termoplaster används idag, dock. Den vanligaste, nya eller nyupptäckta, syntetiska biopolymeren är PLA (polylaktid). Det finns redan idag kommersiella produkter av denna polymer och som återvinnare är det bara en tidsfråga innan den börjar dyka upp i avfallsflödet.

Enklast är det förstås om man kan tillverka de polymerer som industrin redan idag använder av förnybart råmaterial i stället för av fossil råvara. Då kan industrin ställa om till grön produktion utan att behöva göra några nyinvesteringar. Det finns exempel på polyeten tillverkad på förnybar råvara i större skala. Även en del andra plaster tillverkas från förnybar råvara.

När det gäller bioplaster som tillverkas för att vara komposterbara så finns det en hel del komersiella produkter. Men, då de är just komposterbara så måste de mer eller mindre återvinnas på detta sätt eftersom traditionell återvinning förstör polymeren och alla mekaniska egenskaper går förlorade. GPS hoppas att industrin tänker till innan man ställer om så att inte kompostering blir den allenarådande återvinningsmetoden i framtiden.

Står du som företag inför en omställning, men undrar över om din produkt kommer att kunna återvinnas? Hör gärna av dig till oss så kan vi växla några ord om vad man bör tänka på.