Botten är nådd

Botten är nådd

Eller? Det tror i alla fall vi på GPS. Plastpriserna har fallit under hösten, men nu tycks det hela ha nått botten. Även i Asien tycks botten på dalen vara nådd. Efterfrågan är emellertid fortsatt låg i Asien. I Europa tycks det råda viss brist på PP copo och LDPE för film.

GPS tror att tillgången på vissa varor, tex PP och LDPE, kommer att vara begränsad den närmsta tiden och det kommer att driv priserna uppåt något. Men, den generella konjunkturen är fortsatt låg så vi kommer nog inte att se långvariga prisökningar.

PP copo natural - GPPC116

PP copo natural – GPPC116