Brist på stabilitet

Plastpriserna är fortfarande starka och på en relativt hög nivå. Men mörka moln hopar sig vid horisonten. Det är fallande trend för PE och PP och efterfrågan är väldigt svår att avgöra eftersom de stora plastkonsumerande länderna i Europa fortfarande har semesterstängt. Priserna och efterfrågan går vanligtvis upp i slutet av augusti och i början av september när alla företag sätter igång efter semestrarna och det kan bli så att vi får en liten uppgång i år också. Men, på GPS är vi inte så säkra på det. Den generella trenden är nedåt även om den tillfälligt kan brytas av under kortare perioder.

Man ser den fallande trenden överallt. Börserna i Asien har fallit fritt både igår och idag. I finanstidningar och på rådgivningssajter skriver man nu att det är dags att hämta hem de eventuella vinster som man har. Denna typ av råd föder ett fortsatt fall eftersom det kommer att finnas fler som vill sälja än som vill köpa. Räntenivåerna i Sverige, Europa och USA är fortsatt låga och det finns inte några höjningar i sikte. Åtminstone inte i Europa.

Eurozonen är ett eget kapitel. Den värsta krisen i Grekland tycks vara utredd, men det kommer ett nyval under hösten och det är svårt att sia om vad det kommer att leda till. Om den allmänna konjunkturen i Europa försämras finns det risk att de länder som tidigare krisade åter får problem. Frankrike är ett orosmoln. Det är svårt att överblicka hur det egentligen går för dem och hur deras ekonomi ser ut.

Råoljan är förhållandevis billig och drivmedelspriserna har följt med nedåt. Det som håller priserna uppe i Sverige är den svaga svenska kronan. Vi har stabila EUR-kurser över 9,35 (idag 9,57) och USD-kurser över 8,20 (idag 8,26). De flesta andra råvaror faller, så som guld, koppar och silver.

Med detta sagt så är det hög tid att skeppa de varor som finns klara för leverans på lager. GPS söker de flesta typer av plaster och priserna är idag fortsatt ganska bra. Men, oron i Asien kommer att sprida sig till tillverkningsindustrin och detta kommer att påverka plastpriserna nedåt.

Svensk sommar i fjällen

Svensk sommar i fjällen

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *