Vad är rätt pris egentligen?

Det ser ut som om höstens och vårens ryckighet på marknaden kommer att följa med oss in i sommaren. De första månaderna under 2015 föll priserna fritt i båda Asien och Europa.

I Europa har de återhämtat sig och stiger fortfarande. Marknaden i Europa präglas av osäkerhet och dålig tillgång på vissa varor. Spotpriserna för PE och PP är ganska illa definierade och kontraktspriserna pressas hela tiden uppåt. Monomerpriserna har stärkts, men polymerpriserna har stärkts mer. Det bör vara så att polymerproducenterna tjänar bra med pengar just nu. Åtminstone de som har sina fabriker igång.

I Asien har återhämtningen varit något försiktigare, men ur ett europeiskt perspektiv ser det ut att ha hämtat sig väldigt bra eftersom USD har stärkts mot EUR.

Denna typ av hastig ökning följs alltid av en kraftig nedgång. Frågan är bara när detta sker. GPS tror att ökningen denna gång främst drivs av begränsad tillgång snarare än ökad efterfrågan. En sådan ökning är mindre stabil och trenden bryts lätt av att stängda produktionslinjer öppnas igen. Hur uthålliga och tålmodiga är producenterna?

Vårblommor

Vårblommor