Billig råolja! Billig plast?

Råoljepriset har fallit väsentligt under hösten. Detta lägger visst tryck på plastpriserna. Priset för monomer, eten och propen, föll nu för leveranser i december och det gör även det att marknaden förväntar sig att polymerpriserna ska falla. GPS hade dock förväntat sig att plastpriserna skulle hålla sig december ut eftersom tillgången på PE och PP är ganska begränsad och efterfrågan förhållandevis god. Men, redan under den första veckan i december så faller priserna med nästan lika mycket som monomerpriserna. Så antingen missbedömde GPS tillgångssituationen eller också har producenterna mycket material på lager som de är rädda att bli tvungna att ha stående över årsskiftet. Med en nedgång som denna så väntar vi oss en något stillsammare januari 2015.

I Asien har priserna för nyråvara varit betydligt lägre än i Europa under ganska lång tid nu. Med detta i åtanke så tror GPS inte att priserna kommer att falla på samma sätt som i Europa i Asien. Priserna för insamlad plast har varit höga hela hösten. Dels tack vare god efterfrågan, men även tack vare en stark USD i förhållande till en svag EUR. Vi förväntar oss en liknande situation framöver, men vi kommer att få den årliga nedgången nu i december och januari.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *