Stabilt

Marknaden för PE och PP är stabil. Vi har sett vissa prisuppgångar under sommaren, vilket bådar gott inför hösten. Om man får dra några slutsatser om framtiden utifrån hur en viss period varit historiskt sett så bör hösten bjuda på god efterfrågan och ganska höga priser. Men, det kan vara så att denna period förskjutits och i år kom redan under sommaren och att det är en nedgång redan under ocktober och november, i stället för i december som vi brukar få, som vi har att vänta.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *