Upp…, och ner

Priserna för vissa varor har stabiliserats i Europa under mars. Om detta beror på efterfrågan är vi lite tveksamma till, utan vi tror snarare att detta drivs av begränsningar i tillgänglighet. Producenterna gör vad de kan för att hålla priserna uppe. Dessutom så brukar vår betyda ökad efterfrågan inom vissa industrier och detta bidrar så klart också.

I Asien har priserna pressats ner något, men detta beror främst på aviserade fraktprishöjningar och att det saknas utrustning att skeppa godset. Om rederierna inte får igenom dessa höjningar i april så kommer priserna att återhämta sig till tidigare nivåer ganska snabbt.