Företagsnyheter

Är botten nådd?

Posted on Oct 14, 2019 in Företagsnyheter, Prisinformation

Priserna för volymplasterna PE och PP har varit väldigt låga de senaste månaderna. De har gått upp något vid ett par tillfällen, men har fallit tillbaka veckan efter. När spotpriserna för PE och PP når nivåer...

Learn More

Biobaserad plast

Posted on Jul 2, 2019 in Företagsnyheter

Vad är en biobaserad plast? Är biobaserad plast den enda typen av hållbar plast, eller är biobaserad plast alls hållbar? Är biobaserad plast alltid bionedbrytningsbar? Detta är de vanligaste frågorna när det...

Learn More

Dataskyddsförordningen GDPR

Posted on May 22, 2018 in Företagsnyheter

GPS har sjösatt arbetet med GDPR. Du kan läsa mer om det som berör dig som kund, leverantör eller annan kontakt till gps på sidan www.gpsab.se/GDPR. Denna sida kommer att uppdateras löpande. GPS har även en...

Learn More

Snö, snö, snö

Posted on Mar 2, 2018 in Företagsnyheter

Så har det äntligen blivit vinter även här i södra Sverige. Kanske kunde den komma krypande lite långsammare? Nu kom allt på en gång och det har fått stora konsekvenser för trafiken. Vi hoppas att så få som...

Learn More